Підготовка до ЗНО з фізики: механіка

10 лютого 2023, 08:19

Наразі в умовах воєнного стану випускники шкіл 2023 року зможуть продемонструвати свої знання за допомогою НМТ – національного мультитесту.

НМТ-2022 мав єдиний формат для вступників на всі спеціальності: українська мова, математика, історія України, по 20 тестових запитань з кожного предмета. Отже, ЗНО з фізики у 2022 році не проводилося.

У 2023 році планують дещо розширити та вдосконалити НМТ. Обов’язкові лише українська мова і математика. Третім буде предмет на вибір, а саме: іноземна мова, історія України, фізика, хімія чи біологія. На все тестування відводиться 180 хвилин. Завдання формуватимуться на основі програм ЗНО. НМТ з фізики передбачає:

 • 20 завдань (12 – тести, 2 – логічні пари, 6 – задачі з короткою відповіддю);
 • 40 балів – максимальний результат;
 • 4 бали – «мінімальний поріг».

Підготовлено за підтримки онлайн школи BukiSchool: https://bukischool.com.ua/tutors/fizyka/pidhotovka-zno

Особливості ЗНО з фізики за попередні роки

Розглянемо останній тест незалежного оцінювання за 2021 рік. Загалом структура ЗНО містить 3 типи завдань: тестові питання з вибором одного варіанта (1-20), завдання на знаходження відповідностей (21-24), задачі з записом короткої відповіді (25-38). Учасники оцінювання найчастіше визначають завдання на термодинаміку, молекулярну фізику, оптику та механічні коливання як найважчі.

Протягом останніх років спостерігалася тенденція включати у тестові завдання більше теорії. Під час тестування-2021 цей блок містив лише 3 задачі з 20 запитань. Ось теоретичні теми з цього блоку завдань, які викликали найбільше дискусій в абітурієнтів:

 • рівномірний рух;
 • типи деформації;
 • явище конвекції у різних станах речовин;
 • енергія фотону;
 • сила тяжіння (коли вага тіла більша за силу тяжіння);
 • потенціальна енергія;
 • гідростатичний тиск рідини;
 • відносна вологість (умови збільшення відносної вологості);
 • Цикл Карно (ідеальна теплова машина);
 • Закон Джоуля-Ленца;
 • Кулонівська взаємодія;
 • властивості електромагнітної хвилі;
 • правило свердлика;
 • явища інтерференції та заломлення;
 • заряд електронів.

У блоці завдань на логічні пари необхідно було  узгодити фізичні закони з прикладами, фізичні явища з їх практичним застосуванням, газові розряди з їх технічним застосуванням тощо.

У практичній частині тесту переважали задачі на закон збереження імпульсу, рівняння Менделєєва-Клапейрона, закон Бойля-Маріотта, пошук періоду та електроємності конденсатора за зображенням коливального контуру, кінетичної енергії, реостат, гойдалку, збиральну лінзу, циліндричний стовп, опір металевого провідника, різницю енергії конденсаторів, амплітуду коливань, енергію фотонів.

Отож ключові відмінності останнього ЗНО від попередніх:

 • чимало завдань з фізики атома і атомного ядра, особливо на визначення заряду електронів чи кількості заряджених частинок у нукліді;
 • збільшення кількості завдань на доцентрове прискорення;
 • зростання відсотка теоретичних запитань у тестах.

Що стосується механіки, то це фундаментальний розділ, без якого ще жодне ЗНО не обходилося. Адже це основа основ фізичної науки як такої.

Які теми з розділу механіки входять до програми ЗНО (НМТ)?

 1. Основні поняття кінематики

Ознайомтеся з визначеннями руху, прискорення, траєкторії, матеріальної точки, переміщення, відносності руху, основами вільного падіння тіл.

 1. Прямолінійний рух

Повторіть поняття рівномірного та рівноприскореного руху, ознайомтеся з графіками залежності для рівноприскореного руху та формулами.

C:\Users\User\Desktop\1.jpg

 1. Рух під дією сили тяжіння

C:\Users\User\Desktop\03.jpg

 1. Рух по колу

Повторіть, що таке період обертання, обертова частота, кутова швидкість, доцентрове прискорення, а також їх одиниці виміру.

C:\Users\User\Desktop\2.jpg

 1. Рівнодійна та закони Ньютона

Перегляньте закон інерції Галілея, важливо пам’ятати не лише суть, а й послідовність законів Ньютона. А також поняття сили, маси, гравітаційної маси, рівнодійної.

C:\Users\User\Desktop\3.jpg

 1. Основні сили

Повторіть, що таке гравітаційне поле, закон всесвітнього тяжіння, сила тяжіння, сила пружності, жорсткість тіла (закон Гука), вага тіла, стан невагомості, сила тертя, сила тертя спокою, сила тертя ковзання.

C:\Users\User\Desktop\4.jpg

 1. Закони збереження

Відновіть у пам’яті поняття механічної роботи, потужності, кінетичної енергії, закон збереження енергії, імпульс та закон збереження імпульсу.

C:\Users\User\Desktop\5.jpg

 1. Елементи механіки рідин та газів

Опрацюйте поняття тиску та його особливості в газах і рідинах, явище гідростатичного парадоксу, закон Паскаля, принципи роботи сполучених посудин, гідравлічного пресу, атмосферного тиску, законів Архімеда і Бернуллі, капілярні явища.

C:\Users\User\Desktop\6.jpg

Вам недостатньо лише сухого вивчення теорії, працюйте над розв’язанням задач. Тренуйтеся аналізувати графіки руху тіл, будувати графіки зміни однієї величини за графіком руху іншої. Згадайте правила використання манометра, барометра, стробоскопа, динамометра, принципи роботи насоса, важеля тощо.

6 дієвих порад, як досягти успіху на НМТ з фізики

 • Готуйте також теорію, адже теоретичні завдання точно будуть включені у тестовий блок.
 • Опрацьовуйте лабораторні роботи, основані на застосуванні різних вимірювальних приладів.
 • Намагайтеся виконувати не менше 10 різнотипних задач на кожну підтему.

Під час тестування:

 • Уважно читайте, в яких одиницях виміру потрібно дати відповідь!
 • Дотримуйтеся вимог щодо округлення чисел у відповідях!

Якщо сумніваєтесь у власних силах, скористайтеся відеоуроками з розбором завдань, курсами чи послугами репетитора. Бажаємо успіхів!

Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram

Поділитись

Коментарі

Вгору