Ветерани з інвалідністю можуть отримати по 16 тисяч гривень від Червоного Хреста

21 лютого 2023, 08:16

Стартував спільний проєкт Мінветеранів і Червоного Хреста України з підтримки ветеранів, які отримали інвалідність І або ІІ групи внаслідок війни. Як по­ві­до­ми­ли в Мін­ве­те­ра­нів, від­по­від­ний про­єкт стар­ту­вав 16 лю­то­го.

Про які виплати йдеться?

4000 грн на мі­сяць про­тя­гом 4 мі­ся­ців, не­за­леж­но від от­ри­ман­ня вій­сько­вим ін­ших ви­дів до­по­мо­ги.

Кому надаватимуть допомогу?

Осо­бам з ін­ва­лід­ністю внас­лі­док вій­ни І або ІІ гру­пи, ві­до­мос­ті про яких вне­се­ні до Єди­но­го дер­жавно­го ре­єс­тру ве­те­ра­нів вій­ни. На­ра­зі про­єкт діє в тес­то­во­му ре­жи­мі й піс­ля от­ри­ман­ня до­по­мо­ги пер­ши­ми 10 ти­ся­ча­ми лю­дей його при­зу­пи­нять для пе­ре­вір­ки якос­ті на­да­них да­них, піс­ля чо­го про­дов­жать.

Які дані необхідні для подання заявки на отримання виплат?

  • Електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису;
  • міжнародний номер банківського рахунку (IBAN);
  • контактний номер телефону.

Як отримати допомогу?

Пот­рібно по­да­ти за­яву в елек­трон­но­му виг­ля­ді, обов’яз­ко­во під­пи­сав­ши її елек­трон­ним під­пи­сом. Як його от­ри­ма­ти мож­на пе­рег­ля­ну­ти за по­си­лан­ням.

Детальніше про проєкт читайте ТУТ.

Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram

Поділитись

Коментарі

Вгору