У КВУ прокоментували ситуацію, яка склалась у Черкаській міській раді

03 лютого 2018, 09:59

У Комітеті виборців України висловили свою позицію з приводу скандальної сесій ЧМР.

В м. Черкаси останнім часом загострилось політичне протистояння і точаться дискусії навколо можливого розпуску міської ради, імпічменту міському голові і імовірних дострокових виборів.

У КВУ роз’яснили за яких умов можливий розпуск міської ради взагалі.

Відповідно до статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування» Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:
1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;
2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання;
3) передбачених Законом України "Про військово-цивільні адміністрації".

Таким чином, підставою для дострокового припинення повноважень міської ради є порушення Конституції України та законодавства України.  Якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання, що також є підставою для дострокового припинення міської ради, у разі наявності доказової бази.

2. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті ради за наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.

3. Питання про дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене сільським, селищним, міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.
Передбачалось проведення місцевого референдуму Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», який  втратив чинність від 28.11.2012.     На сьогоднішній день не може буде проведено місцевий референдум відповідно Конституції України та Закону України «Про всеукраїнський референдум».

Які має юридичні наслідки звернення міського голови м. Черкаси А.Бондаренко до Верховної Ради?

4. За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським, селищним, міським головою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

Отже, міський голова порушує перед Верховною Радою питання про призначення
позачергових виборів міської ради, якщо наявні такі підстави: порушення Конституції України та законодавства України; якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання; а також рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради, то Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міської ради.

В зверненні міського голови м. Черкаси до Верховної Ради зазначаються такі підстави, як прийняття Черкаською міською радою протиправних рішень. Чи будуть такі підстави достатньо аргументованими для Комітетом ВР і коли буде звернення розглядатись і чи буде взагалі питання поки залишаються без відповіді.

5. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради за наявності підстав, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті, достроково припиняються з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації.

В який термін Верховна Рада має розглянути звернення?

6. У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної ради. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається законом про вибори.

Строки розгляду звернення та прийняття рішення Комітетом ВР державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування в жодному нормативно-правовому акті не закріпленні.

Маємо зауважити, що не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної ради Верховна Рада призначає позачергові місцеві вибори.

Чи має юридичні наслідки рішення, прийняте депутатами, на сесії 29.01.2018 р. про розпуск?

7. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради.

На сьогодні законодавство України не передбачає такої норми, як саморозпуск ради. Рішення сесії Черкаської міської ради від 29 січня 2018 року носить суто декларативний і символічний характер.

Припинити повноваження міської ради можна також через місцевий референдум, але на сьогоднішній день не може буде проведено такий референдум відповідно Конституції України та Закон України «Про всеукраїнський референдум».

За яких умов може бути оголошений імпічмент міському голові?

8. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови можливо у разі його звернення з особистою заявою до вiдповiдної ради про складення ним повноважень голови; припинення його громадянства; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього або визнання його судом недієздатним; його смерті.

Також повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені, якщо вiн порушує Конституцію або закони України, права i свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. За наявності таких підстав, вiдповiдна рада, шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів вiд загального складу ради може достроково припинити повноваження міського голови.

Процедура імпічменту міського голови неодноразово застосовувалась в Україні і є досить поширеною при критичному конфлікті між депутатами і міським головою, але для цього потрібна консолідована позиція 2/3 депутатів міської ради.  Для Черкаської міської ради  така кількість дорівнює 28 депутатам. В разі успішного голосування обов’язки міського голови виконуватиме секретар міської ради до обрання нового міського голови.

Також достроково припинити повноваження міського голови можна через референдум, але, як і у випадку з міською радою, не може буде проведено такий референдум відповідно Конституції України та Закон України «Про всеукраїнський референдум».

Окремо КВУ наголошує на неприйнятті насильницьких дій і тиску на депутатів Черкаської міської Ради, які мали місце на сесії ЧМР 29 січня 2018 року. Такі дії повинні стати предметом  розгляду правоохоронних органів і повинні бути засудженими політичними лідерами тих сил, які взяли на себе відповідальність за їх організацію.

Вгору