У Черкасах затвердили Порядок надання пільг членам сімей загиблих учасників АТО на оплату комунальних послуг з міського бюджету

18 січня 2018, 08:09

У Черкасах виконком затвердив Порядок надання пільг членам сімей загиблих учасників АТО на оплату комунальних послуг з міського бюджету. Цей порядок визначає механізм надання пільг на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції.

Право на отримання пільг мають мешканці міста Черкаси – члени сім’ї загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які визнаються такими відповідно до законодавства (далі – отримувачі пільг).

Пільгою є знижка в розмірі 25 % плати за утримання будинків та прибудинкових територій, користування гарячою та холодною водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, централізованим опаленням, вивезенням побутових відходів (в межах соціальних норм та нормативів, встановлених законодавством).

У разі якщо один із отримувачів пільг, зареєстрованих у житловому приміщенні, вже має право на пільги, передбачені чинним законодавством України та/або місцевими нормативно-правовими актами і користується ними, сума коштів, що підлягає відшкодуванню згідно з цим Порядком, визначається з урахуванням наявних пільг, але її загальний розмір не може перевищувати 75 відсотків.

Пільга для отримувачів пільг призначається з дати звернення за нею до департаменту соціальної політики Черкаської міської ради (далі – департамент), та діє протягом дії Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції або до втрати статусу члена сім’ї загиблого (померлого).

Призначення пільг членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

Для оформлення пільги члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції подають до департаменту такі документи:

заяву (заповнюється за місцем звернення за пільгою);
оригінали і копії документів, що посвідчують особу отримувачів пільг;
оригінали і копії посвідчень членів сім'ї загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції;
довідку про реєстрацію місця проживання особи або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
оригінали і копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера облікової картки платника податків отримувачів пільг (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від присвоєння такого номера, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті);
оригінал і копію свідоцтва про шлюб (у разі необхідності);
копію довідки про безпосередню участь загиблого (померлого) в антитерористичній операції;
інші документи (у разі необхідності).

За умови надання вищезазначених документів, департамент видає заявнику довідку із зазначенням дати призначення пільги, з якою він повинен звернутися до підприємств, організацій та установ - надавачів житлово-комунальних послуг (далі - надавачі житлово-комунальних послуг).

Отримувачі пільг зобов'язані протягом 10 днів повідомляти департамент про зміну всіх обставин, що впливають на надання пільг (зміни у складі сім'ї; реєстрація шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану; набуття/втрата отримувачем пільги права на пільги, передбачені чинним законодавством України та/або місцевими нормативно-правовими актами).

Надавачі житлово-комунальних послуг на підставі довідки, виданої департаментом, надають пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримувачам пільг.

Відшкодування витрат за надані пільги надавачам житлово-комунальних послуг

Відшкодування наданих пільг на житлово-комунальні послуги надавачам житлово-комунальних послуг здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених асигнувань.

Головним розпорядником коштів, передбачених у міському бюджеті для відшкодування витрат за надані пільги, є департамент.

Надавачі житлово-комунальних послуг до 15 числа місяця, наступного за звітним, подають до департаменту розрахунки витрат на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням пільг та акти звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги.

Подані до департаменту документи є підставою для здійснення відшкодування.

Повернення отримувачами пільг коштів, надміру перерахованих за призначеними пільгами, проводиться у випадках:

Неподання відомостей про зміни у складі сім'ї. Надання пільг призупиняється з моменту виявлення такого факту, сума наданих пільг перераховується з урахуванням змін у складі сім'ї (з дати їх настання) і відновлюється виплата з урахуванням змін у складі сім'ї.

Неподання відомостей про реєстрацію шлюбу у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Надання пільг припиняється з моменту виявлення такого факту. Перерахунок наданих пільг здійснюється з дати реєстрації шлюбу.

Про припинення/призупинення надання пільг, необхідність здійснення перерахунку департамент повідомляє надавачів житлово-комунальних послуг та отримувачів пільг.

На підставі отриманого повідомлення про припинення/призупинення надання пільг надавачі житлово-комунальних послуг повертають кошти на рахунок департаменту відповідно до здійсненого перерахунку або враховують його суму в розрахунку витрат на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням пільг, за наступний місяць.

Суму надмірно нарахованих пільг надавачі житлово-комунальних послуг стягують з отримувачів пільг у встановленому законодавством порядку.

 

Поділитись

Коментарі

Вгору