Пішла з життя відома черкаська журналістка

27 травня 2016, 15:20

61b2457bd26e807bc7886562638d9f31_L (1)

На 60-му році життя перейшла у вічність талановита журналістка Валентина Васильченко. Скін­чив­ся, не зні­має ку­ря­ви зем­ний шлях Ва­лен­ти­ни. Ві­до­ма жур­на­ліс­тка піш­ла за ме­жу, де, не­ ма­є­мо сум­ні­ву, при­єд­на­єть­ся її ду­ша до ре­дак­ції ко­лег, які вже на Не­бе­сах. Свій талант вона засвідчила ще під час навчання на факультеті журналістики Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, пише Вечірка.

Справ­жній жур­на­ліст - це не той, що го­тує будь-які ма­те­рі­а­ли до дру­ку. Це прис­трас­ний бо­рець за порушені пра­ва гро­ма­дян. Ва­лен­ти­на, як ніх­то, во­ло­ді­ла Сло­вом. Во­но бу­ло гос­трим, ко­лю­чим до тих, хто тво­рив зло, і щи­рим, доб­рим до скривдже­них. Справ­жній жур­на­ліст - це і той, хто має своє ім­'я, яке не сплу­та­єш ні з яким ін­шим.

Чи­та­чі "Ве­чір­ніх Чер­кас" че­ка­ли кожну її наступну публікацію. Її зна­ли по всій Чер­ка­щи­ні. Її лю­би­ли і в Жаш­ко­ві, де пра­цю­ва­ла в ра­йон­ній га­зе­ті, і в об­лас­ній "Мо­ло­ді Чер­ка­щи­ни". Працювала вона також власним кореспондентом газети «Факти та коментарі» в Черкаській області. Та найбільше роз­крив­ся її та­лант у "Ве­чір­ніх Чер­ка­сах". У ре­дак­ції во­на бу­ла спра­вжньою майс­три­нею жур­на­лістсь­ких роз­слі­ду­ван­ь. Викриті зловмисники по­бо­ю­ва­ли­ся гострого сло­ва Ва­лен­ти­ни Ан­дрі­їв­ни. До­сить зга­да­ти кур­йоз­ний ви­па­док, ко­ли то­го­час­ний ве­ли­кий мі­лі­цейсь­кий чин навіть ніби-то нев­да­ло стрі­ляв­ся, бо до цьо­го його, мовляв, до­ве­ла жур­на­ліс­тка Ва­лен­ти­на Ва­силь­чен­ко.

До високого журналістського авторитету во­на йшла тер­нис­тим шля­хом. Мо­же то­му, що ма­ла безкомпроміс­ний ха­рак­тер, ні­ко­му не вда­ва­ло­ся зла­ма­ти її принциповість. Але це не гріх - це Гід­ність.

Не вис­та­ча­ти­ме нам Ва­лен­ти­ни, тож пам­'я­тай­мо її, будьмо вдяч­ні їй за Та­лант, яким вона служила читачам.

Ко­лек­тив редакції газети "Ве­чір­ні Чер­каси",

Черкаська обласна організація Національної спілки журналістів України

Редакція „Про все” приєднується до слів скорботи і висловлює глибоке співчуття рідним і близьким Валентини Васильченко.

Похорон Валентини Васильченко відбудеться у смт Лисянка у суботу, 28 травня об 11.00 годині.

Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram

Поділитись
Вгору