Назар Олексюк юрист

Черкащанам про перевірки бізнесу на предмет дотримання карантину

20 січня 2021, 17:54

Попереджений, значить озброєний. Сьогодні з перевіркою дотримання карантину можуть прийти до кожного, хто веде, навіть, найменший бізнес. Що треба знати і як себе захистити у разі такої перевірки.

Хто має право проводити:

 • посадові особи Національної Поліції чи Національної Гвардії;
 • органи санітарно-епідеміологічної служби;
 • уповноважені виконавчими комітетами сільських, селищних міських рад посадові особи;
 • посадові особи Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживнагляд).

Типи перевірок:

Планова. Проводиться в тому випадку, якщо бізнес, що перевіряється, було заздалегідь включено до річного плану перевірок, який є публічним. Про перевірку повинне бути здійснене документальне повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до її початку;
Позапланова. Проводиться лише у виключних випадках:
- За заявою про власне бажання бізнесу провести перевірку;
- Для перевірки приписів аналогічної попередньої перевірки;
- За зверненням фізичної особи про порушення її прав. У такому випадку перевірка територіальним органом повинна бути погоджена центральним органом виконавчої влади;
- Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
- Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Що повинне перевірятись:

 • Дотримання вимог, зазначених у статтях 10 та 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
 • Дотримання умов санітарно-епідеміологічних норм та правил на виробництві, у адміністративних приміщеннях та працівниками підприємства, введених Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2";
 • Дотримання місцевих (як правило – додаткових) умов карантину, введених органами місцевого самоврядування (необхідно моніторити офіційні сайти місцевих рад та місцевих державних адміністрацій).

У допуску контролюючих органів до проведення перевірки може бути відмовлено, якщо:

 • Перевірка здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів (наприклад, якщо протягом року буде проведено повторно планову перевірку);
 • Не надано копії документів, які посвідчують особу перевіряючого, наказ на проведення перевірки, посвідчення (направлення) на перевірку та його копію, або якщо надані документи не відповідають вимогам Закону;
 • Не здійснено повідомлення про здійснення планової перевірки не пізніше як за 10 днів до її початку;
 • Перевіряючий не вніс запис про проведення перевірки до журналу реєстрації перевірок. Але якщо у Вас немає такого журналу, то Ви не можете не допустити представника контролюючого органу до перевірки;
 • Тривалість планового перевірки перевищує 10 календарних днів або сумарна тривалість перевірок протягом року перевищує 30 календарних днів, або тривалість позапланової перевірки перевищує 10 днів;
 • Контролюючий орган здійснює повторну позапланову перевірку за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для уже проведеної позапланової перевірки;
 • Контролюючим органом не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;
 • У передбачених законом випадках посадові особи контролюючого органу не надали копію погодження вищого центрального органу на здійснення позапланової перевірки.

Підстави для припинення проведення перевірки, яка вже почалась:

 • Якщо перевищено строк її проведення;
 • Використання посадовими особами органу контролюючого органу неуніфікованих форм актів перевірок;
 • З’ясування посадовими особами під час здійснення позапланової перевірки питань, інших ніж ті, які є підставою для позапланової перевірки.

Юрист Назар Олексюк

Всі тексти автора

Коментарі

Вгору